zelfportretten
Vrouwen
Zittend naakt, voet afdrogendRennende vrouwen aan het strand
Zittend naakt, voet afdrogend
Zittend naakt, voet afdrogend (1921)
Pastel op papier (66 x 50,8 cm)

Het motief van het oudheidkundige beeld 'Man die doorn uit zijn voet haalt' is in de geschiedenis van de kunst vaak aangehaald en ook Picasso verwijst in zijn schilderij naar dit voorbeeld. Het zou kunnen zijn dat hij dit beroemde beeld tijdens zijn reis naar Rome heeft gezien. Hoewel de houding hetzelfde is, is de handeling echter een andere, namelijk het voorzichting afdrogen van de voet. Door de overdreven grootte van de handen en voeten en het spaarzame gebruik van details krijgt het schilderij van de reusachtige vrouw iets ontroerends.