zelfportretten
Vrouwen
Kubisme

IHet Kubisme zorgde voor een breuk met de traditionele kunst en was een keerpunt in de 20e-eeuwse kunst. Nadat PicassoPicasso in 1915 met zijn schokkende schilderij Les Demoiselles d'Avignon totaal nieuwe vormen had gecreëerd, ontwikkelde het Kubisme zich tot een avontuur waar hij en Georges Braque zich samen in stortten. In nauwe artistieke samenwerking versnelden zij de ontwikkeling van de nieuwe vormtaal.

In 1910 heeft hij zijn eerste tentoonstellingen in Duitsland en Engeland en in 1911 heeft Picasso zijn eerste tentoonstelling in New York.

Hij begint een verhouding met Eva Gouel, nadat Fernande hem verlaten heeft trekt zij bij hem in. Hij verhuist naar de Boulevard Raspail, Montparnasse. In 1915 overlijdt Eva Gouel.