Kon. Wilhelminaweg 409
3737 BD Groenekan
0346 - 21 29 84
timonblok@tiscali.nl

Er bestaat geen ultieme methode om te leren acteren. Toch heeft De Toneelkeuken een duidelijke visie over toneel: stem, lichaam en emotie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de lessen staat de integratie van deze spelelementen dan ook centraal. Dit houdt b.v. in dat je binnen een bewegingsles ook aandacht schenkt aan het effect van beweging op je stem of op bepaalde emoties. En dat een monoloog waar je binnen de spelles aan werkt ook terugkomt bij stemvorming, maar dan gericht op verstaanbaar-heid of volume. Op deze wijze haal je het maximale effect uit de diverse lessen.
toneelkeuken

In het begin van de opleiding van de opleiding schenken we veel aandacht aan het bewust worden van spelimpulsen die ontstaan vanuit beweging, stem, tekst, ruimte en emotie. Het volgen van impulsen, het "doen in plaats van denken" stimuleert de fantasie, geeft energie en leidt tot ontspannen en actief acteren. In de tweede helft van het jaar verlegt het accent zich naar spelen voor publiek: hoe kun je als speler je stem en lichaam maximaal inzetten om je innerlijke verbeeldingskracht over te brengen op je publiek?