zelfportretten
Vrouwen
De eerste communieWetenschap en naastenliefde
Picasso's jeugd

De werken uit zijn studietijd laten zien dat de jonge schilder zonder al te veel moeite aan de eisen van zijn studie voldeed. Destijds was de academische kunstopleiding in Spanje, net als in de rest van Europa, aan strenge regels gebonden. Eerst moest men ornamenttekeningen en gipsafdrukken natekenen en ten slotte moesten de studenten het menselijk lichaam aan de hand van een levend model bestuderen.

In 1896 kwam Picasso voor het eerst als kunstenaar in de publiciteit. Zijn grote, realistisch geschilderde werken met moreel-religieuze inhoud pasten goed in de heersende stijl.

Voorbeelden uit deze periode zijn:

De eerste communie
Wetenschap en Naastenliefde