Nieuws Bestuur organogram links contact
  In 1996 wilde een aantal amateurtheatergroepen, in samenwerking met de gemeente, een overkoepelende organisatie opzetten met als doel de omstandigheden waarbinnen het amateurtheater in de stad functioneerde, te verbeteren: Stichting Odeon werd geboren.
Geen overbodig initiatief. In Utrecht zijn momenteel meer dan 80 amateur-theatergezelschappen actief, variërend van volkstoneel tot avant-garde, van jongeren- tot seniorentheater.

Odeon is een stichting. Groepen kunnen er geen lid van zijn en er wordt geen contributie geheven. Het bestuur wordt ieder jaar gekozen uit de vrijwilligers die bij Odeon betrokken zijn.
Momenteel bestaat Odeon uit 6 leden, waaronder een drie-koppig bestuur (Timon Blok: voorzitter, Marinke de Kruif: secretaris, Yvonne Laarakkers: penningmeester). De meeste leden zijn als speler of theatermaker actief binnen het Utrechtse theatercircuit.

Enne, wat doet Odeon eigenlijk?
Ons formele doel is: het behartigen van de belangen van amateur-theatergezelschappen in Utrecht.
In de praktijk wil dit zeggen dat Odeon contacten onderhoudt met amateur-groepen, polst wat er leeft binnen het Utrechtse amateur-theater en invloed uitoefent op de gemeente en andere betrokken partijen om de omstandigheden waarbinnen theatergroepen werken te verbeteren.